.

Coreform / pilates reformer

  • Coreform je ucelený program, díky kterému získáte zdravé, funkční a zformované tělo 
  • Coreform kombinuje nejnovější poznatky a trendy v oblasti fyziopilates cvičení, kondičního cvičení a jógy

  • Coreform program vychází z komplexního přístupu k tělu a zároveň respektuje jeho individuální požadavky, je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro vrcholové sportovce

  • Coreform zahrnuje 5 úrovní programu, které jsou rozděleny na zdravotní, kompenzační, protahovací,  posilovací a formovací část, které na sebe navzájem navazují

  • Coreform vychází ze správné techniky prováděných cviků, techniky dýchání za aktivního zapojení hlubokého stabilizačního systému (core), časování svalové kontrakce a vhodně zvolené relaxace
  • Coreform využívá jedinečnou techniku cvičení, díky  odporu pružin, protažení svalů  v síle, čímž  je zajištěn šetrný a efektivní funkční  způsob zatížení šlach, vazů a svalů při svalové kontrakci, nástup zatížení svalů  je tak  pozvolný a nejvyšší odpor je v nejsilnějším bodě svalové kontrakce (oproti klasickému způsobu posilování svalů se zátěží, kdy je nejvyšší odpor již na počátku prováděného cviku, což vede k nevhodnému opotřebení šlach, vazů a kloubů)

  • Coreform vám umožní díky této jedinečné technice cvičení (protažení svalů v síle) získat zdravé, zformované tělo  rychleji a efektivněji, než při běžném cvičení pilates matwork (na podložce) a přináší tak silnější impuls pro ty, které již cvičení pilates matwork neposouvá v dosažené úrovni 

  • Coreform využívá významné přednosti - centraci kloubů při provádění jednotlivých cvičení a podporuje tak  dlouhověkost kloubního systému
  • Coreform rozproudí energii v těle, harmonizuje její množství a průchodnost a tím příznivě ovlivňuje zdraví
  • Coreform odstraňuje svalové dysbalance, bolesti kloubů, zad, zlepšuje  dýchání, vyrovnává tlak, uvolňuje od stresu, zlepšuje koncentraci, celkové zklidnění a vyrovnanost, působí jako prevence nemocí, zvyšuje imunitu a vitalitu
  • Coreform program je účinný díky vědomé koncentraci na každý pohyb a díky tomu vám umožní :
  • získat zpevněné tělo s novou stabilitou, flexibilitou a koordinací

  • získat správné držení těla, pozitivní změnu v chůzi a celkové estetice projevu pohybu

  • díky správnému způsobu dýchání  zajistit vyšší využitelnost kyslíku v plicích

  • díky aktivním hlubokým břišním svalům získat pevné ploché břicho
  • pocítit změnu v rozložení podkožního tuku a dosáhnout optimální hmotnosti
  • přenést si návyky ze cvičení do běžných denních činností a naučit se své tělo vnímat a chápat souvislosti v jeho fungování

  • své tělo začít správným a efektivním způsobem využívat a získat nad ním kontrolu

  • osobní zkušenosti klientů s efektem cvičení zde

  • Coreform program  cena :

             vstupní startovní balíček včetně diagnostiky -  3 individuální lekce  2 500 Kč